HU FlagHU
×
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Felhasználási feltételek

Az Internet használatához kapcsolódó különféle lehetőségek és kockázatok miatt webhelyünk használói és saját magunk védelme érdekében használati feltételeket (a továbbiakban: "Feltételek") dolgoztunk ki. Webhelyünk használói a Feltételeket elfogadják.

1. Általános használati korlátozások

 1. előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül a társaság webhelyének semmilyen részét vagy részeit semmiféle médiumban nem teszi közzé;
 2. a webhelyünkön közzétett tartalmakat kizárólag a webhelyünk által biztosított technológia vagy eszközök, illetve az általunk kimondottan ezen célra kijelölt egyéb eszközök által biztosított hozzáféréssel használja;
 3. webhelyünk semmilyen részét, illetve tartalmát nem módosítja;
 4. a webhely olyan biztonsággal kapcsolatos eszközeit, amelyek (i) valamely tartalom használatát vagy másolását megakadályozzák, illetve korlátozzák, vagy (ii) a webhely, illetve a rajta elérhető tartalom használatát korlátozzák, nem játssza, illetve kapcsolja ki, illetve azokkal semmilyen más módon nem manipulál (illetve ezekre kísérletet nem tesz);
 5. webhelyünket sem kereskedelmi, sem üzleti célokra nem használja;
 6. a webhelyünkön elhelyezett tartalmakat sem tartósan, sem átmeneti jelleggel nem tölti le, nem másolja, tárolja, illetve terjeszti.

2. Szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok

 1. Amennyiben kimondottan másképpen nem nyilatkozunk, a webhelyünkön rendelkezésre álló valamennyi információ tulajdonosai, illetve jogosult felhasználói mi magunk vagyunk, ideértve a szöveget, a szkripteket, a képeket, a grafikákat, a grafikus megjelenítéseket, fotókat, audio- és videofile-okat, valamint az interaktív sajátosságokat (a továbbiakban: ""tartalom""). Mindenfajta tartalomnak mi magunk vagyunk a tulajdonosai vagy licenszgazdái, s az említett tartalmak a mi saját vagy licenszgazdáink szerzői jogai, védjegyhez fűződő jogai vagy egyéb szellemi tulajdonjogai alá esnek. Külső felek webhelyünkön megjelenő védjegyei az illető tulajdonosok márkavédjegyeinek tekintendők.
 2. A tartalom nyilvánosságra hozatal céljából vagy üzleti célokból való letöltése, másolása, terjesztése, továbbítása, közvetítése, megjelenítése, értékesítése, megváltoztatása, újbóli felhasználása, eltulajdonítása, hasznosítása vagy egyéb módon való kiaknázása tilos.
 3. Szerzői jogaink, illetve egyéb szellemi tulajdonjogaink megsértése, ideértve a külső felek által birtokolt jogokat is, polgári peres vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését vonhatja maga után ön ellen.

3. Felelősség

 1. Az Ön számára a lehető legfrissebb, legpontosabb és legvilágosabban megfogalmazott információkat kínáljuk. Mindemellett az információkban gondatlanságból eredő hiba előfordulhat. A  webhelyünkön esetlegesen előforduló elírásokért, valamint az ott található információk pontosságáért, teljességéért és időszerűségéért a felelősséget kifejezetten elhárítjuk.
 2. A webhelyünkön rendelkezésre bocsátott információkat és adatokat időről időre külön értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A webhelyünkön elhelyezett szolgáltatásokat, információkat és adatokat mindenfajta jótállás nélkül, aktuális állapotukban bocsátjuk rendelkezésre.
 3. Amennyiben webhelyünkön külső felek webhelyeire vezető linkeket vagy mutatókat helyezünk el, az említett belinkelt webhelyeken, illetve az azokon elhelyezett linkeknél található semmilyen információért, közlésért, illetve anyagért felelősséget nem vállalunk. Ezennel kijelentjük, hogy a belinkelt webhelyeken található, külső felekhez tartozó tartalmakkal és/vagy véleményekkel nem szükségképpen értünk egyet.
 4. Webhelyünk használatakor Ön az annak használatához fűződő mindenfajta kockázatot vállalja, ideértve annak kockázatát is, hogy a webhelyünkön keresztül vagy az Ön ahhoz való hozzáférése révén esetlegesen továbbított vagy aktivált vírusok, szoftverek vagy egyéb file-ok az Ön számítógépét, szoftverjét és adatait károsíthatják.
 5. A Társaság webhelyének illegális használatáért, illetve a külső felek jogainak bármifajta megsértéséért semmilyen körülmények között nem felel.
 6. A szándékos vagy súlyos hanyagságból eredő károkozás kivételével a Társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmifajta, a társaság webhelyének használatából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő közvetlen, közvetett, velejáró vagy következményes kárért, nem kizárólagos jelleggel ideértve az elmaradt haszonért, az üzleti tevékenység megszakításáért, illetve a szoftverek vagy elektronikus adatok megsértéséért viselt felelősséget is.

4. Személyes adatok

A személyes és társasági adatok vonatkozásában a társaság ADATVÉDELMI IRÁNYELVEIT kell alkalmazni.

5. Vegyes rendelkezések

A Társaság fenntartja annak jogát, hogy a jelen Feltételeket időről időre módosíthassa.

©2021 Spectrum Brands, Inc., All Rights Reserved